تماس با ما

  کارخانه سیم و کابل رویان :  سمنان – شهرک صنعتی شرق سمنان – میدان رسالت – خیابان کارفرما – نبش رقابت ۱

              تلفن: ۳۳۶۵۳۱۸۲ (۹۸۲۳+)

             فکس: ۳۳۶۵۱۸۳ (۹۸۲۳+)
تلفن دفتر مرکزی : ۹۲ – ۶۶۳۴۴۳۹۰ (۹۸۲۱+)
فکس دفتر مرکزی: ۶۶۳۴۹۴۴۵ (۹۸۲۱+)

             ایمیل:  Info@royancable.ir

             وب سایت: www.royancable.ir    

 

سیم و کابل رویان

سیم و کابل رویان