کارخانه سیم و کابل رویان :  سمنان – شهرک صنعتی شرق سمنان – میدان رسالت – خیابان کارفرما – نبش رقابت 1

تلفن دفتر مرکزی : 92 – 66344390 (9821+)
فکس دفتر مرکزی: 66349445 (9821+)

             ایمیل:  Info@royancable.ir

             وب سایت: www.royancable.ir    

 

سیم و کابل رویان

سیم و کابل رویان