دسامبر 3, 2017
برق

برق چیست؟

آشنایی با برق و تاریخچه شکل گیری برق بـرق  1- درخشش   2 – الکتریسته 3 – صاعقه . 4 – جر قه ای که در […]