دسامبر 16, 2017

کاربرد کابل NYMHY

 کابل NYMHY :  کابل افشان قابل انعطاف نوع (NYMHY) یکی از پرکاربرد ترین کابل ها بشمار میروند   با پیشرفت کارخانه های ساخت کابل ، امروزه […]