ژانویه 22, 2018
کابل مسی مهاردار هوایی

کابل مسی مهاردار هوایی

کابل مسی مهاردار هوایی چیست و کجا استفاده میشود این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یا خشک می باشد. برای حفاظت کابل در […]